Projecte d’integració de seguiments dels espais naturals protegits

Projecte d’integració de seguiments dels espais naturals protegits

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar un sistema que permeti posar en comú el coneixement necessari sobre els canvis en el patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya i a la xarxa d’espais naturals protegits (en endavant ENPs), amb la finalitat de millorar la gestió adaptativa i fer-la més eficient. Aquest treball té un èmfasi especial en la informació que es recull en els ENPs, però sense oblidar la que es recopila a la resta del territori de Catalunya.

Per a introduir seguiments dels espais naturals protegits has de crear un usuari al sistema.

Accés usuaris registrats

Entra a l'àrea internaRegistrar nou usuari

Crea un nou usuari

L’Observatori està en desenvolupament, si vols conèixer les darreres novetats segueix-nos a les xarxes!